Misyonumuz

JEMYAD, jeotermal kaynaklarımızın nesiller arası mirasımız olduğu bilincinden hareketle doğal mineralli su ve Jeotermal bazlı tüm yatırımcılara, özel ve resmî kuruluşlara destek olmayı amaçlar.

Derneğimiz, jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının etkin, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir şekilde araştırılması, geliştirilmesi, korunması ve kullanılması hedefi ile sektör yatırımcılarının örgütlenmesi, temsili ve yasal altyapının güçlendirilmesi amacıyla faaliyetler yürütür.

Vizyonumuz

JEMYAD, jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarımızı en efektif şekilde ülkemiz ekonomisine kazandırmak amacıyla, bilim ve objektif doğrular ışığında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması prensipleri ile uyumlu olarak faaliyetlerini yürütme vizyonu ile hareket eder.

Derneğin adı JEOTERMAL VE DOĞAL MİNERALLİ SU YATIRIMCILARI DERNEĞİ'dir. Derneğin merkezi ANKARA 'dır. Derneğin şubesi yoktur. Derneğin kısa adı JEMYAD 'dır.
Dernek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli su kaynaklarının etkin, verimli, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir şekilde araştırılması, geliştirilmesi, korunması, kullanılması, yatırımcıların örgütlenmesi, yurt içinde ve yurt dışında temsili, sektörün yasal alt yapısının güçlendirilmesi için kurulmuştur.
Dernek, jeotermal ve mineralli su sektörünün potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur.