Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

Paris İklim Anlaşması

Paris Anlaşması temel olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine
dayanmaktadır.
Kyoto Protokolünün
sona erme tarihi olan 2020 sonrası iklim değişikliği rejimini düzenlemeyi amaçlamaktadır.
uzun dönemli hedefi
endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklık artışının 2°C’nin olabildiğince altında tutulmasıdır.
önemli özelliği
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin Ulusal Katkı Beyanları ile azaltım eylemine
katılmasıdır.
Ulusal Katkı Beyanları
taraf ülkelerin ulusal şartları çerçevesinde kendi belirledikleri ve bağlayıcı olmayan gönüllü hedeflerden oluşan katkılardır.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Teknolojiye fon sağlanması

ve teknoloji transferi konusunda en az gelişmiş ülkelerin özel ihtiyaçları ve koşullarını dikkate alarak,
01 Taraflar Konferans
on yedinci oturumunda I /CP.17 sayılı kararla kurulan Durban Güçlendirilmiş Eylem Platformu'na uygun olarak,
02 Farklı ulusal koşullar
ışığında, hakkaniyet ilkesi, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve tarafların
görece kabiliyetleri dahil olmak üzere Sözleşme'nin ilkeleri rehberliğinde Sözleşme'nin hedefine ulaşmak amacıyla,
03 Mevcut en iyi bilimsel
bilgiye dayanarak iklim değişikliğiyle ilgili acil tehdide karşı etkili ve ileriye dönük mücadele ihtiyacını kabul ederek,

Haber Bültenimize Kayıt olun

Bizden haberder olun...